• ساعت : ۲۰:۵۴:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۲۱۰۸۰
بازدید مدیر كل محترم دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان از مركز تحقیقات ابریشم

در مورخ 22 دی ماه 98 جناب آقای دکتر آقایی مدیر کل محترم دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان از مرکز تحقیقات ابریشم کشور بازدید کردند.

بهگزارش روابط عمومی مرکز در طی این بازدید ابتداءبهساکن جلسهای با حضور کارشناسان مرکز تشکیل گردید. در طی این جلسه آقای صورتیزنجانی رئیس مرکز تحقیقات ابریشم گزارشی از فعالیتهای در دست انجام مجموعه و پروژههای تحقیقاتی سال جاری ارائه کردند. در ادامه جناب آقای دکتر آقایی ضمن بازدید از نمایشگاه دائمی کرم ابریشم و خط تولید تخم نوغان تجاری در بانک ژن مجموعه با ذکر مثالی موفق از فعالیتهای صورت گرفته در مؤسسات تحقیقاتی ذیل سازمان تحقیقات و اهمیت وابستگی زنجیره تولید، برای واگذاری فعالیتهای اجرایی به شرکتهای دانش بنیان، رهنمودهایی برای ارتقاء عملکردها و بازدهی بیشتر به مجموعه ارائه کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0