• ساعت : ۱۰:۱۱:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۲۰۳۵۰
برگزاری دوره آموزشی نوغانداری ویژه كارشناسان پهنه استان گیلان

دوره آموزشی نوغانداری ویژه کارشناسان پهنه استان گیلان در 3 نقطه بهصورت همزمان با تدریس پژوهشگران مرکز تحقیقات ابریشم و با مساعدت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و نیز معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد.

بهگزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ابریشم، در این دوره آموزشی که بهمدت دو روز از مورخ سوم دی ماه سال جاری لغایت چهارم دی ادامه یافت، در مجموع حدود 300 نفر از کارشناسان پهنه در رشت مرکز آموزش میرزا کوچک، اسـالم مرکز خدمات جهاد کشاورزی و مرکز خدمات کشاورزی رودبنـه لاهیجان توسط پژوهشگران و محقّقان معین مرکز تحقیقات ابریشم آموزش دیدند.

گفتنیاست موضوع روشهای نوین توت و احداث توتستان، آشنایی با فیزیولوژی کرم ابریشم، تفریخ و پروش کرم ابریشم، آفات و بیماریهای کرم ابریشم و درخت توت از مباحثی بود که بهترتیب توسط پژوهشگران ارشد مرکز آقایان رضا صورتیزنجانی، معینالدّین موّاجپور، محمدرضا بیابانی و بیژن فریـور تدریس گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0