• ساعت : ۱۴:۳۷:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۲۰۳۱۵
بازدید هیأت عالی‌رتبه آكادمی علوم كشاورزی ایالت یانان چین از مركز تحقیقات ابریشم

هیأت عالیرتبه اعزامی از آکادمی علوم کشاورزی یانان چین در روز چهارشنبه مورخ 4 دی ماه سال جاری متشکل از آقای دکتر ژانیوانگ، نایب رئیس آکادمی علوم کشاورزی یانان چین (YAAS)، آقای لیچیلی معاون آکادمی و مدیر بخش روابط بینالملل و خانم دکتر مینگجولی، استاد و محقق بیماریهای گیاهی آکادمی از مرکز تحقیقات ابریشم کشور بازدید کردند.

بهگزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ابریشم، هیأت اعزامی از چین را آقای دکتر تورج ولینسب مدیر کل روابط بینالملل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین آقای دکتر عبّاسیمقدم عضو هیأت علمی و مسئول روابط بینالملل مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بهنمایندگی از ستاد سازمان همراهی میکردند.

میهمانان محترم ضمن بازدید از تأسیسات تولید تخم نوغان مجموعه و سالنهای پرورش، از نمایشگاه دائمی لارو زنده کرم ابریشم نیز دیدن نمودند.

همچنین جلسهای نیز با حضور میهمانان و پژوهشگران مرکز با هدف تبادل نظر در سالن جلسات تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا آقای صورتی زنجانی، رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور، ضمن عرض خیر مقدم و خوشآمد به هیأت عالیرتبه چینی، توانمندیهای مجموعه را به حضور میهمانان معرفی نمود و طی گزارش مصوّر آخرین دستاوردهای پژوهشی و فعالیتهای در دست انجام مرکز تحقیقات ابریشم ایران را در بخشهای مختلف ارائه کرد.

صورتی با اشاره به 28 برنامه عملیاتی (Action plan) که بیتردید سند افتخار دو سازمان تحقیقاتی ایران و چین در همکاریهای دو جانبه در حوزه کشاورزی است، خواستار عملیاتیشدن هر چه سریعتر پروژههای مرتبط با حوزه نوغانداری شد.

بر اساس همین گزارش آقای دکتر ژانیوانگ نایب رئیس آکادمی علوم کشاورزی استان یانان چین ضمن قدردانی و تشکر فراوان از میهماننوازی سخاوتمندانهای که در ایران با آن مواجه شدند با تأکید بر عملیاتیشدن پروژههای مصوب، موافقت کرد بهانتخاب رئیس مرکز تحقیقات ابریشم ایران، یک کارشناس حوزه نوغانداری برای آموزشهای تکمیلی آخرین متُدهای پرورش کرم ابریشم و تولید تخم نوغان به چین اعزام گردد و طی مدت 6 ماه الی 1 سال حضور کارشناس مزبور، کلیه هزینههای مترتب بر اسکان و آموزش توسط دولت چین تأمین شود.

گفتنیاست طی سفر اخیر ریاست محترم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به چین، 28 پروژه همکاری در حوزههای مختلف ابریشم، چای، گیاهان زینتی، دانههای روغنی و گندم بهامضاء طرفهای ایرانی و چینی رسید.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0