• ساعت : ۹:۲۶:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۱۷۴۵۹
همكاری مشترك ایران و چین در زمینه‌های مختلف نوغانداری و موافقت با اجرای پروژه‌های پیشنهادی مركز تحقیقات ابریشم كشور

بنا بر گزارش دفتر روابط بینالملل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مورخه 26 مهرماه سال جاری (18 اکتبر 2019) هیأت کارشناسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در قالب انجام مأموریت پژوهشی پیرو دعوت رسمی نشست مشترکی با رییس و محققان انستیتو تحقیقات علوم و فنون نوغانداری و زنبور عسل شهر منگزویی واقع در استان یانان چین بهعمل آوردند.

ابتدا رئیس و کارشناسان پارک ملی علوم و فنون نوغانداری شهر منگزویی در محل انستیتو به شرح دستاوردها و فعالیتهای در دست انجام و توانمندیهای مرکز ملّی تحقیقات کرم ابریشم ایالت یانان پرداختند و ضمن گزارش دستاوردهای جدید خود در خصوص فرآوردههای نوین کرم ابریشم و خروجیهای دارویی و نتایج پروژههای تحقیقاتی در دست اجرا علاقمندی برای همکاری را اعلام کرد.

آقای صورتی رنجانی رییس مرکز تحقیقات ابریشم با تشکر از دعوت بهعمل آمده و با امعان به جایگاه اول کشور چین در تولید پیله و نخ ابریشم جهان به معرفی نقش تاریخی ایران بهعنوان پل ارتباطی در معرفی نوغانداری از طریق جاده ابریشم به ترکیه واروپا پرداخت و به روابط مستحکم دوستی ایران و چین در زمینههای مختلف اشاره کرد. سپس به معرفی مرکز تحقیقات ابریشم ایران و فعالیتهای در دست انجام تحقیقاتی آن پرداخته به بحث و تبادل نظر فنّی برای اجرای پروژههای مشترک اقدام نمود.

در پایان در خصوص چهار پروژه مشترک مشتمل بر ورود 4 هیبرید تجاری کرم ابریشم و 4 کولتیوار زراعی پرمحصول از کشور چین به ایران، توافق حاصل شد و مقرر گردید دو طرف ضمن همکاری فنی درخصوص آخرین متدهای مبارزه با کرم برگخوار توت و کنترل بیماری پبرین،  با معرفی مؤسسه علوم و فنون نوغانداری یانان هیبریدهای پرمحصول کرم ابریشم برای بررسی کمّی و کیفی در بهار 99 به ایران ارسال شود و همچنین طی یک پروژه تحقیقاتی مشترک آنالیزهای کمّی و کیفی آن برای استفاده در ایران انجام گیرد.


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0