• ساعت : ۸:۵۰:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ 
  • کد خبر : ۱۱۷۴۵۲
بازدید هیأت اعزامی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی از پارك ملی علوم و فنون نوغانداری شهر منگزویی، چین

بنابر گزارش دفتر روابط بینالملل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مورخه 26 مهرماه سال جاری (18 اکتبر 2019) هیأت کارشناسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در قالب انجام ماموریت پژوهشی پیرو دعوت رسمی از پارک ملّی علوم وفنون نوغانداری واقع در شهر منگزویی ایالت یانان بازدید بهعمل آوردند.

لازم به ذکر است پارک ملّی علوم و فنون نوغانداری شهر منگزویی در زمینی به مساحت 110 هکتار دارای مجموعه کلکسون درختان توت با تنوع بیش از یکصد کولتیوار باغی است که ضمن حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی کرم ابریشم همه ساله برای مصارف کل استان یانان و بخشی از کشور چین ضمن تولید تخم نوغان اجداد، تخم نوغان هیبرید تجاری F1 تولید مینماید و نیز در قالب زنجیره صنعت نوغانداری همچنین تولیداتی از قبیل دمنوش توت، فراوردههای جانبی مرتبط و مورد استفاده در پزشکی و دارویی دارد.

در این بازدید  رییس و کارشناسان پارک ملّی علوم و فنون نوغانداری شهر منگزویی ضمن استقبال از هیأت ایرانی به معرفی موزه و پارک کرم ابریشم پرداختند که در یک مجموعه نمایشگاه دایمی در قالب تصاویر و نمونه واقعی شروع نوغانداری و تاریخچه آن را در امپراتوری چین از 4500 سال پیش تاکنون را به تصویر