• ساعت : ۹:۳:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ 
  • کد خبر : ۱۱۰۰۳۶
بازدید دانشجویان دانشگاه تبریز از مركز تحقیقات ابریشم كشور

پیرو درخواست ریاست دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تبریز و موافقت ریاست مرکز تحقیقات ابریشم کشور دانشجویان رشته علوم دامی دانشگاه تبریز در مورخ 98/03/21 از مرکز تحقیقات ابریشم بازدید کردند.

بهگزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ابریشم تعداد 32 تن از دانشجویان رشته علوم دامی که 5 نفر از اساتید دانشگاه تبریز آنها را همراهی مینمودند ضمن بازدید از عملیات پرورش کرم ابریشم در تلمبارهای نوغان از نزدیک با آخرین دستاوردهای پژوهشی و فعالیتهای در دست انجام مرکز آشنایی یافتند.

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0